Informatie beeldende en architecturale vorming

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving?
Bezit je een goed ruimtelijk inzicht?
Ben je sterk in wiskunde en wetenschappen?
Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur?

Je combineert in de richting Architecturale vorming een sterke theoretische vorming met een artistieke vorming. De algemene theoretische vorming legt het accent op wiskunde en wetenschappen. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object en dit te koppelen aan een inhoudelijke benadering. De nadruk op algemene vakken en theorie is sterker dan in andere richtingen.

In de tweede graad combineer je creativiteit met een stevige wiskundige, wetenschappelijke basis. Je ontdekt artistieke vakken als:

Architecturale vorming

Je leert alle methodes aan om architectuur te ontwerpen, voor te stellen en te onderbouwen. Je zet je eerste stapjes in de wereld van het ontwerp.

Beeldende vorming

Je leert je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk.

Waarnemingstekenen

Je leert je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk.

Kunstinitiatie in BAV 

is een kunstvak met een algemeen vormend karakter en streeft naar een betrokkenheid en kritisch denken van de leerling naar zijn omgeving en andere kunstdisciplines . Via een ruim kader leert de leerling actief omgaan met andere culturen, kunstopvattingen en nieuwe ontwikkelingen die zijn of haar leefwereld verruimen en inspireren.

Kunstgeschiedenis

Je maakt stap voor stap kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de Barok bij de werken van Rubens. Je verkent de meesters van de Noordelijke Renaissance en de Barok in Antwerpen en in Gent. Waar mogelijk gaan we op weg om de originele kunstwerken in het museum te ontdekken. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van de tweede graad: Getuigschrift van de tweede graad van het Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs. Binnen het studiegebied architectuur zijn o.a. volgende masteropleidingen aansluitend: architectuur, ingenieurswetenschappen: architectuur, interieurarchitectuur, kunstwetenschappen, productdesign, productontwikkeling en industriële vormgeving.

Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.m. toegepaste architectuur, interieurvormgeving, landschap- en tuinarchitectuur, landmeten en bouw.

Door het algemeen vormend karakter staat nog een waaier van andere master – of professionele bacheloropleidingen voor je open.

Lessentabel beeldende en architecturale vorming

 
Vakken 4e jaar
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Natuurwetenschappen 3
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Kunstgeschiedenis 2
Beeldende & architecturale vorming 9
  33