Informatie beeldende en architecturale vorming

D (DOORSTROOM - KSO)

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving? Bezit je een goed ruimtelijk inzicht? Ben je sterk in Wiskunde en Wetenschappen? Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur? 

Je combineert in deze doorstroomrichting een sterke theoretische vorming (Wiskunde en Wetenschappen) met een artistieke vorming. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen. Je ontdekt 2D- en 3D- technieken en materialen. Je verwerft ruimtelijke inzichten en werkt met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes. Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken en verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie. Je maakt kennis met energieomzettingen en het statisch en dynamisch gedrag van systemen.

Je zet de eerste stappen in de wereld van het ontwerp. In het vak Beeldende Vorming leer je je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk. Je wordt artistiek tekenvaardig in het vak Waarneming. Dit komt tot uiting via vlug- en ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen, die je veelvuldig toepast. In het vak Kunstbeschouwing maak je kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de barok bij de werken van Rubens. Je verkent de meesters van de Noordelijke renaissance en de barok in Antwerpen en in Gent. Waar mogelijk gaan we op weg om de originele kunstwerken in het museum te ontdekken. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk. 

Tijdens de Persoonlijke Leertijd neem je je leerproces deels zelf in handen. Onder begeleiding van coaches ga je aan de slag met je schoolwerk in een gestructureerde omgeving. Je leert plannen en maakt kennis met verschillende leerstrategieën. Zo groei je en ontdek je wat werkt voor jou. Onze coaches dagen je regelmatig uit hierover te reflecteren. Heb je nood aan extra leerzorg, dan word je extra begeleid door onze leercoach.

We breiden onze wiskundige kennis van de eerste graad verder uit op niveau en tempo van een richting in de doorstroomfinaliteit. Met de nodige aandact voor voldoende theorie en toepassingen (met en zonder ICT), wiskundige notatie en voldoende diepgang banen we ons een weg doorheen de leerstof. Hierbij leggen we linken over de verschillende leerstofonderdelen heen en bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op de derde graad.

Binnen het vak Natuurwetenschappen komen zowel uit Fysica, Chemie en Biologie algemene thema’s aan bod. Deze leerstof wordt aangeboden op niveau en tempo van wat in een doorstroomrichting verwacht mag worden en hierbij wordt er ook aandacht besteed aan het bereiken van de STEM-doelen. In het vierde jaar bieden we een extra lesuur Natuurwetenschappen aan zodat vooral het basispakket binnen Chemie en Fysica wat uitgebreid kan worden om onze leerlingen voldoende voor te bereiden op de derde graad.

Lessentabel architecturale en beeldende vorming

 
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 3
Wiskunde 5 5
Kunstbeschouwing 1 1

Architectuur en beeld

- Beeldende vorming
- Architecturale vorming
- Waarneming

8 8
Persoonlijke leertijd 2 2
  33 34