Informatie architecturale en beeldende kunsten

D/A(DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT - KSO)

Ben jij creatief? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

Je combineert in deze studierichting een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Je krijgt een stevige theoretische basisvorming in de algemene vakken. Binnen de artistieke vorming leer je de ruimte aanvoelen en de kennis van woon- en leefcultuur koppelen aan creatieve, functionele ontwerpen voor interieur en exterieur en voor grafisch en beeldende toepassingen.

Je krijgt vakken zoals:

Kunstinitiatie
Je ontdekt verbanden tussen het kunst- en het wereldgebeuren.
Je ontwikkelt een gevoels- en denkwereld vanuit het ontleden van de Kunst.

Beeldende Kunsten
Je onderzoekt de mogelijkheden en technieken om 2D en 3D aan de slag te gaan. Je werkt vanuit boeiende inspiratiebronnen met opgelegde, maar ook eigen ontwerpen: je experimenteert met klei, ijzerdraad, papier, gips, stof en andere materialen. Je onderzoekt hoe je kan assembleren, stapelen, wegnemen en toevoegen. Je onderzoekt de verschillende grafische technieken. Je maakt kennis met de droge en natte tekentechnieken, zoals respectievelijk kleurpotloden of pastels en aquarel of acrylverf. De begrippen  lay-out, typografie, illustratie of lijnvoering worden deel van je beeldtaal. Je ontdekt de digitale wereld bij het omzetten van jouw manueel werk naar film en bewegend beeld.

Architecturale Kunsten
Je leert samen met de leerkracht opdrachten te structureren tot een werkbaar geheel. Je ontwikkelt je tekenvaardigheid met tekeninstrumenten. Je ontwikkelt je ruimtelijk inzicht en je ruimtelijk bewustzijn onder de vorm van perspectieftekeningen en maquettes. Je maakt kennis met de brede wereld van de (binnenhuis)architectuur en je leert bewust te kijken naar de evoluties binnen deze kunstvorm. Je verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding.

Waarnemingstekenen
Je wordt artistiek tekenvaardig. Dit komt tot uiting via vlug- en ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen die je veelvuldig toegepast.

Kunstbeschouwing
Je maakt geleidelijk aan kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar verken je de barok met de werken van Rubens. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk.

Persoonlijke Leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de basisleerstof onder de knie dan ben jij immers toe aan een extra uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt. Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?

Lessentabel architecturale en beeldende kunsten

 
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 3 3

Architecturale en beeldende kunsten

- Kunstbeschouwing
- Beeldende kunsten
- Architecturale kunsten
- Waarnemingstekenen

11 13
Kunstinitiatie 1 1
Persoonlijke leertijd 2 2
  33 34
-