Informatie beeldende kunst

D (DOORSTROOM- KSO)

Ben jij creatief? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

Je combineert in deze studierichting een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Je krijgt een stevige theoretische basisvorming in de algemene vakken. Binnen de artistieke vorming leer je de ruimte aanvoelen en de kennis van woon- en leefcultuur koppelen aan creatieve, functionele ontwerpen voor interieur en exterieur en voor grafische en beeldende toepassingen.

Beeldende kunst

Jouw verbeeldingskracht staat centraal in het artistiekcreatief proces. Je ontwikkelt verschillende artistiek-technische vaardigheden, zet technieken en materialen in om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Je verwerft inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimteervaring. Je bestudeert verschillende disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeven, etsen, zeefdrukken of op de computer ontwerpen. Je denkt na over (beeldende) kunst.

Masterclasses

Tijdens onze masterclasses bieden we de mogelijkheid om jezelf verder te ontdekken en je kennis en/of vaardigheden te verdiepen. Elk semester start er een nieuwe masterclass gegeven door onze vakexperten. Je hebt de vrijheid om te kiezen of je deze masterclass wil volgen of niet. Grijp de kans om je horizon te verbreden! Kom jezelf verder ontwikkelen!

Wat als je liever geen masterclass volgt? Geen probleem! Het is volledig aan jou om te beslissen of je deelneemt of niet. Wij laten de keuze aan jou.

Toelatingsvoorwaarden en getuigschriften

Om te starten in de derde graad Beeldende Kunst moet je het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben.

Na de derde graad Beeldende Kunst verwerf je de beroepskwalificaties Assistent Beeldend Kunstenaar en ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4.

Toekomstmogelijkheden

Na het zesde jaar Beeldende Kunst:
- Kan je starten op de arbeidsmarkt
- Kan je een Se-n-Se-opleiding volgen en je verder specialiseren.
- Mag je starten in een graduaatsopleiding. Andere opleidingsmogelijkheden vind je in het volwassenenonderwijs, de VDAB, ...
- Kan je ook starten als werknemer bij een kunstenaar(satelier)
- Kan je je ook vestigen als zelfstandig assistent Beeldend Kunstenaar.

Deze studierichting bereidt bovendien voor op verder studeren. Je kan doorstromen naar diverse professionele bachelor opleidingen in het hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn bijvoorbeeld digital design, industriële wetenschappen, multimedia, industrieel productontwerpen, onderwijs, ...

Lessentabel beeldende kunst

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Beeldende Kunsten 16 16
 TOTAAL 32 32
Masterclass 2 2