Informatie architecturale vorming

D (DOORSTROOM- KSO)

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving? Bezit je een goed ruimtelijk inzicht? Ben je sterk in Wiskunde en Wetenschappen? Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur?

Je combineert in deze doorstroomrichting een sterke theoretische vorming (Wiskunde en Wetenschappen) met een artistieke vorming. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen. Je ontdekt 2D- en 3D- technieken en materialen. Je verwerft ruimtelijke inzichten en werkt met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes. Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken en verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie. Je maakt kennis met energieomzettingen en het statisch en dynamisch gedrag van systemen.

Verbeeldingskracht en architecturaal denken staan centraal in jouw artistiekcreatief proces. Je verwerft ruimtelijke inzichten en werkt met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes in het vak Waarneming. Je analyseert eigenschappen van materialen, structuren en constructies en voert deze uit in het vak Wetenschap en Techniek. Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken en verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie in het vak Visualisatie. Je verwerft inzicht in energieomzettingen maar ook in statisch en dynamisch gedrag van systemen. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijke vormgeving.

Wiskunde
Binnen deze studierichting bieden wij voor Wiskunde het basispakket uit de doorstroomfinaliteit aan uitgebreid met de thema's die in alle wetenschappelijke richtingen worden gegeven. Daar voegen wij specifiek de algebraïsche vaardigheden aan toe die voorbereiden op een waaier aan hogere opleidingen met wiskundige component.

Natuurwetenschappen en Fysica
In Natuurwetenschappen zijn er algemene thema's zoals genetica, evolutie, organische chemie, trillingen en golven, kracht en bewegingsverandering waarbij tevens een aantal STEM-doelen worden bereikt. Daarnaast zijn er specifieke thema's binnen Fysica zoals eigenschappen van materialen en constructies i.f.v. thermische isolatieproblemen en akoestiek, mechanische eigenschappen van materialen en statica.d.

Masterclasses
Tijdens onze masterclasses bieden we de mogelijkheid om jezelf verder te ontdekken en je kennis en/of vaardigheden te verdiepen. Elk semester start er een nieuwe masterclass gegeven door onze vakexperten. Je hebt de vrijheid om te kiezen of je deze masterclass wil volgen of niet. Grijp de kans om je horizon te verbreden! Kom jezelf verder ontwikkelen!

Wat als je liever geen masterclass volgt? Geen probleem! Het is volledig aan jou om te beslissen of je deelneemt of niet. Wij laten de keuze aan jou.

Toelatingsvoorwaarden en getuigschriften
Om te starten in de derde graad Architecturale Vorming moet je het tweede leerjaar van de tweede graad D- of D/A-finaliteit met vrucht beëindigd hebben. Bij voorkeur volgde je een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis.

Na de derde graad Architecturale Vorming ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4.

Toekomstmogelijkheden
Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs.

Na het zesde jaar Architecturale Vorming kan je starten met diverse academische en professionele bachelors. Aansluitende academische bachelors zijn Kunstwetenschappen, Audiovisuele en Beeldende Kunst, Product Design, Visual Arts, Conservatie-Restauratie, Archeologie, Productontwikkeling, Architectuur. Aansluitende professionele bachelors zijn Beeldende Vormgeving, Ecologietechnologie en Industrieel Productontwerp

Lessentabel architecturale vorming

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Kunstbeschouwing 2 2
Architecturale vorming
- Ontwerp
- Visualisatie
- Wetenschap en techniek
8 8
Fysica 1 2
 TOTAAL 32 32
Masterclass 2 2