Informatie architecturale en binnenhuiskunst

Ben jij een creatieveling? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken?
Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren?
Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

In de derde graad ondersteunt de algemene theoretische vorming de artistieke component. Het stevig pakket algemene vakken garandeert de doorstroming naar het hoger onderwijs. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef(GIP). Je kennis van woon- en leefcultuur ontwikkel je in artistieke vakken als:

Kunst en Cultuur

Je legt relaties tussen een ruimtelijk concept en de artistieke, economische, maatschappelijke en sociale context. Je ontdekt de omgeving en haar historisch context en ziet haar functionele enspirituele waarde(n).

Ontwerp

In combinatie met jouw verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen kom je tot creatieve concepten. Je groeit increatieprocessen en werken vanuit ontwerpstrategieën.

Technologie

Je wordt vertrouwd gemaakt met vakterminologie en bouwkundige normen en conventies. Je verwerft inzicht in het bouwproces, de eigenschappen en de mogelijke toepassing van materialen.

Waarneming en voorstelling

Je bestudeert aan de hand van concrete opdrachten beeldelementen als ‘vorm’, ‘kleur’ en ‘ruimte’. Je leert de relatie tussenvormen en kleurelementen vast te stellen. Je voert opmetingen uit, tekent plannen in 2D en 3D en leert ze omzetten in een maquette.Je leert hier je werken zo goed mogelijk voor te stellen aan je potentiële opdrachtgever.

Computertekenen

Je leert met aangepaste software je ontwerp om te zetten naar virtueel bewandelbare projecten.

Waarnemingstekenen

Goede ideeën moeten nog steeds in eerste instantie vorm gegevenworden op papier. In dit ondersteunende vak oefen je perspectief van de waarneembare realiteit en de verbeelding. Je krijgt de kans met verschillende technieken en dragers je werk kracht bij te zetten. Het belang van standpunt en horizon komt uitgebreid aan bod.

Kunstgeschiedenis

Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag...om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitatte ontdekken.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede graad van het Secundair Onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: Diploma Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: interieurvormgeving, binnenhuisarchitectuur, landschaps- en tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, conservatie & restauratie en productdesign.
De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs.
Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving.

Lessentabel architecturale en binnenhuiskunst

 
Vakken 6e jaar
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde  
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Kunstgeschiedenis 2
Waarnemingstekenen 2
Architecturale en binnenhuiskunst 13
  34