Kalendergegevens schooljaar 2021-2022

EERSTE TRIMESTER

Facultatieve vrije dag  maandag 4 oktober 2021
Klassenradendagen (AFSTANDSONDERWIJS voor de leerlingen)

dinsdag 12 oktober 2021
woensdag 13 oktober 2021

Oudercontact 1ste jaar maandag 18 oktober 2021
Herfstvakantie zaterdag 30 oktober t/m zondag 7 november 2021
Begin examens 1ste en 2de graad KSO/TSO week van 6 december 2021
Begin examens 3de graad KSO/TSO week van 29 november 2021
Rapportuitreiking met oudercontact donderdag 23 december 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari 2022

TWEEDE TRIMESTER

Oudercontact 2de graad 
Oudercontact 1ste graad
Oudercontact 3de graad

donderdag 20 januari 2022 vanaf 17 u.
donderdag 20 januari 2022 vanaf 16 u.
maandag 24 januari 2022 vanaf 17 u.

Pedagogische studiedag

vrijdag 4 februari 2022
Krokusvakantie zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Start examens 1ste graad A-stroom maandag 21 maart 2022
Start partiële proeven 2de graad KSO/TSO week van 21 maart 2022
Paasvakantie zaterdag 2 april t/m zondag 18 april 2022

DERDE TRIMESTER

Oudercontact 1ste en 2de graad 
(op vraag van de klassenraad) 

maandag 25 april 2022
Sportdag dinsdag 26 april 2022
O.L.H.-Hemelvaart donderdag 26 mei 2022
Brugdag vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag maandag 6 juni 2022
Begin examens 3de graad KSO/TSO tijdens de week van 7 juni 2022
Begin examens 1ste en 2de graad KSO/TSO tijdens de week van 13 juni 2022
Rapportuitreiking met oudercontact woensdag 29 juni 2022

VAKANTIE

Bijkomende proeven  dinsdag 16 en woensdag 17 augustus 2022