• Nieuwe leerling

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

Veranderen van studierichting kan niet meer na 15 januari 2024. Indien u wenst in te schrijven in dezelfde studierichting, gelieve dan contact op te nemen met het onthaal op het nummer 03 760 41 00.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

Aanmelden in het eerste jaar

De inschrijvingen voor het eerste jaar secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 verlopen digitaal via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR). In de lagere school van je kind kunnen ze u hierover duidelijke informatie geven of u hiermee helpen.

Digitaal aanmelden van uw kind doe je tussen: 25 maart 2024 en 19 april 2024 Dit doet u via een link op www.naarhetsecundair.be. Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode u uw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel moeten zich tijdens deze periode aanmelden.

Toewijzing van een plaats gebeurt op 4 mei.

Hierbij houdt het digitaal systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen en de school van uw keuze.

U krijgt per mail en/of per post een bericht. Hierin staat in welke school uw kind een plaats krijgt. Als de toegewezen school niet uw eerste schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw plaats in de wachtrij van uw voorkeurschool.

Inschrijving van uw kind in de toegewezen school: vanaf 14 mei tot en met 16 juni 2024.

De toegewezen school zal met u een afspraak maken om uw ticket te verzilveren. Die afspraak zorgt ervoor dat er geen wachtrijen ontstaan en alles vlot kan verlopen. Als u uw kind in deze periode niet inschrijft in de toegewezen school, vervalt de plaats van uw kind in deze school.

Vrij inschrijven: vanaf 14 mei 2024 om 9.00 uur.

U kan vanaf deze datum vrij inschrijven, maar enkel als er na de aanmeldings- en inschrijvingsperiode nog vrije plaatsen over zijn. Als er nog eerder aangemelde leerlingen op de wachtlijst staan, dan wordt uw kind aansluitend op de wachtlijst in chronologische volgorde toegevoegd.

Voltooiing van de inschrijving: eind juni en juli

U komt opnieuw naar school om de inschrijving administratief te voltooien. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.

Aanmelden in het tweede tot en met zevende jaar

We verwelkomen u graag vanaf zaterdag 4 mei 2024 om 10.30 uur voor aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025.Wij melden enkel aan fysiek op school, ingang via Kalkstraat 30. Telefonisch of via mail aanmelden en een plaats reserveren kan niet.  Breng steeds uw identiteitskaart mee om aan te melden.