PARTICIPATIEORGANEN

Participatie en inspraak zijn belangrijk. De directie van PORTUS berkenboom wil een open beleid voeren, d.w.z dat ze met alle betrokkenen van de scholengemeenschap in overleg wil treden. In een positief-kritische en constructieve sfeer lukt dit.

Om dit in praktijk mogelijk te maken zijn er enkele bij decreet vastgelegde organen (het LOC, het CPBW en de Schoolraad) en niet officiële organen. Ook leerlingen en ouders hebben een inspraak via respectievelijk de leerlingenraden en de ouderraad.